گل آرایی ویژنخدمات مجالس 

گل آرایی ویژن

گل آرایی از آن دسته خدماتی است که نیاز به سلیقه ای ویژه دارد . وظیفه گل آرایی در مجموعه ویژن به عهده سرکار خانم رفیعی میباشد که در این کار سلیقه ای منحصر به فرد دارند.

گل آرایی

گل آرایی

گل آرایی

گل آرایی

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید